رویای منی چو با منی

سکوت به خاموشی خودم .... زیباترین پاسخی بود که به روز گار دادم


زیبای یاد تو

صمیمانه ترین سلام های معطر بانسیمی

زیبای یاد تو برتو عزیزترین تقدیم میکنم

و هزاربارازخدای زیبایم تمام زیبائی ها را برای تو آرزو میکنم

و از ته دل واز عمق وجود زیباترینم را ازخدامیخواهم

وازنگاهای غزل گونه او میدانم که خدا

خود برای دل من

زیبای عزیزم را هدیه میکند

ومن به زیبائی زیبای دل فریب خود

زیبائی ها را دوست دارم

میبایست زیبا دید

زیباشنیدن را تجربه باید کرد

زیبا اندیشیدن . زیباگفتن وزیبادیدن را

به زیبائی هرچه تمام

پیشه خود باید ساخت

تا به زیبائی رسید.

به زیبائی خدای زیبایم

ورنه برچنگ تاریک زمان

به هزارسالگان خفته

خواهی پیوست .

 

 

 

  

 

 

 

 

6 شهريور 1393برچسب:,

|
 
خنده داره

خيلي خند ه داره است

از اینکه هنوز به او فکر میکنم

خدایي مهربانم كمكم كن!!!

خسته شدم  ...

وقتی ميدانم هيچ وقت مال من نبود

و هيچ وقت هم نخواهد شد

پس چرا ؟؟؟ به او فکر می کنم ...

چهار شنبه 15 آبان 1392برچسب:,

|
 
ستون حوادث

 

هيچ اتفاق خاصي نيفتاده

 


 

ستون حوادث خاليست

 


 

هنوز زنده ام بي تو

 


 

باورت ميشود........

 


 

مي ترسم.....

 


 

روزي انقدر كوچك بشم

 


 

كه ديگر در خيالت نگنجم

 


 

سراغ مسافرت را از كلاغ نگير....

 


 

اين كلاغها.....

 


 

سالهاست كه براي.....

 


 

تكه ناني ....

 


دروغ مي گويند....


دو شنبه 20 شهريور 1391برچسب:,

|
 
تويي

رای تویی که آرزوهایت آرزویم است...

برای تویی که تنهایی هایم پر از یاد توست…

برای تویی که قلبم منزلگه عـــشـــق توست …

برای تویی که احسا سم از آن وجود نازنین توست …

برای تویی که تمام هستی ام در عشق تو غرق شد…

برای تویی که چشمانم همیشه به راه تو دوخته است…....

برای تویی که مرا مجذوب قلب ناز و احساس پاک خود کردی…....

برای تویی که هر لحظه دوری ات برایم مثل یک قرن است....

برای تویی که سـکوتـت سخت ترین شکنجه من است ......

برای تویی که وجودم را محو وجود نازنین خود کردی…..

برای تویی که در عشق ، قـلبت چه بی باک است…..

برای تویی که غمهایت معنای سوختنم است…....

برای تویی که عـشقت معنای بودنم است….....

برای تویی که عـشقت معنای بودنم است….

برای تویی که آرزوهایت آرزویم است...

برای تویی که قلبت پـا ک است …

دو شنبه 2 مرداد 1391برچسب:عاشقانه ها,